Általános felhasználási feltételek

Tartalom:
1. Cikk - Definíciók

2. Cikk - A cég arculata/vállalkozók

3. Cikk - Relevancia

4. Cikk - Ajánlatok

5. Cikk - Megállapodás

6. Cikk - Elállási jog

7. Cikk - Az elállás költségei

8. Cikk - Az elállási jog kizárása

9. Cikk - Árképzés

10. Cikk - Felelősség és garanciák

11. Cikk - Kiszállítás és végrehajtás

12. Cikk - Hosszútávú ügyletek - időtartama, felmondása és meghosszabbítása

13. Cikk - Kifizetések

14. Cikk - Panaszok

15. Cikk - A viták rendezése

16. Cikk - Kiegészítő és további rendelkezések

1. Cikk - Definíciók

Az Általános felhasználási feltételekbe foglalva az alábbi fogalmak érvényesek:

Megfontolási időszak: Az időszak, mely alatt a fogyasztó gyakorolhatja az elálláshoz való jogát.

Fogyasztó: Egy olyan, természetes személy, aki nem egy cég megbízásából, vagy szakmai szempontból köt üzletet, és aki távolsági megállapodásban áll a vállalkozóval.

Nap: naptári nap

Hosszútávú ügylet: egy olyan távolsági megállapodás, mely egy sor olyan termékkel és szolgáltatással áll kapcsolatban, melyek egy bizonyos időtartam alatti szállítási kötelezettségre és vásárlásra vonatkoznak.

Tartós adathordozó: olyan készülék, mely a fogadó felet, vagy a vállalkozót képessé teszi a személyesen nekik címzett információk tárolására oly módon, hogy az jövőbeni referenciaként elérhető egy megfelelő időtartamon belül, melyel az információ célját kiválthatja, és elérhetővé teszi a tárolt információ változtatások nélküli terjesztését.

Elállási jog: A fogyasztó lehetősége arra, hogy visszavonja a távolsági megállapodást, a megegyezés keretein belül.
Vállalkozó: egy természetes személy vagy cég, amely a fogyasztók részére távolsági termékeket kínál.

Távolsági megállapodás: egy olyan megállapodás, mely egy vállalati szervezeti rendszeren alapszik, ami távolsági ügyleteket bonyolít le olyan termékek, és szolgáltatások kapcsán, melyekbe beletartozik egy megállapodás a távolsági kommunikáció egy, vagy több módszerének felhasználásáról.

A távolsági kommunikáció módszere: Felhasználható egy megállapodás megkötésére anélkül, hogy a fogyasztó és a vállalkozó egy helyen, és egy időben gyűlne össze.

2. Cikk - A cég arculata/vállalkozók*

SNORKEL SPAIN SLU
Apartado de Correos nº 146
08170 Montornès del Vallés
Barcelona
[email protected]
t. 34 93 737 98 46 (from 8:00 to 16:00)
VAT: ESB-65812810
Coc Number: B-65812810

3. Cikk - Relevancia

Ezen Általános felhasználási feltételek a vállalkozó bármiféle ajánlataira, valamint a vállalkozó és a fogyasztó közötti, minden egyes megkötött távolsági megállapodásra érvényesek.

Mielőtt a távolsági megállapodás megkötésre kerül, a felhasználási feltételek szövegének, a fogyasztó számára, elérhetővé kell válnia. Amennyiben ez, valamilyen módon, nem lehetséges a távolsági megállapodás megkötése előtt, akkor a vállalkozónál ennek megtekinhetőnek kell lennie, és a fogyasztó kérésére pedig, az általános felhasználási feltételek elküldhetőek kell hogy legyenek a fogyasztó részére, amilyen hamar az lehetséges, külön költségek megnevezése nélkül.

Amennyiben a távolsági megállapodást elektronikus úton kötik meg, az előző cikk ellenében, valamint a távolsági megállapodás megkötése előtt, az Általános felhasználási feltételek szövegének, elektronikus módon, elérhetővé kell válnia a fogyasztó részére úgy, hogy maga a szöveg egyszerűen elmenthető legyen egy tartós adathordozó felületére. Amennyiben ez, valamilyen módon, nem lehetséges a távolsági megállapodás megkötése előtt, akkor a fogyasztó részére egyértelműen jelezni kell, hogy hol tudja az általános felhasználási feltételeket, elektronikus módon elérni, és ezek az Általános felhasználási feltételek, a fogyasztó kérelmére, elektronikus, vagy másféle módon elküldhetőek kell hogy legyenek a fogyasztó részére, külön költségek megnevezése nélkül.

Abban az esetben, ha ezen általános felhasználási feltételek mellett, egy konkrét termék és szolgáltatás feltételei is érvényesülnek, a második, és harmadik cikkre mutatis vonatkozik, valamint ha ellentétes a felhasználási feltételekkel, a fogyasztó fellebezhet a tárgyhoz tartozó felhasználási feltételekért, melyek a legkedvezőbbek a fogyasztó számára.

4. Cikk - Ajánlatok

Amennyiben egy ajánlat korlátozott érvényességű, vagy más előírásokkal rendelkezik, akkor ezt hangsúlyozottan meg kell említeni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kedvezményben részesülő termék, vagy szolgáltatás teljes, és pontos leírását.
A leírásnak elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a fogyasztó számára az adott termék/szolgáltatás kellő mértékű felbecslését. A vállalkozó által használt képeknek a termékek és szolgáltatások valós ábrázolását kell mutatniuk. A nyilvánvaló hibák és tévedések nem kötelezik a vállalkozót. Minden ajánlatnak olyan információkat kell tartalmaznia, mely a fogyasztó részére tisztán mutatja, milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak az ajánlatra, mikor a fogyasztó elfogadja azokat. Ez különösen a következőket érinti:

Az árat, adókkal együtt

A szállítás lehetséges költségeit

A megállapodás megkötésének módját, és a szükséges aláírásokat

Hogy alkalmazható-e az elállási jog

A fizetés, kézbesítés és a szerződés teljesítésének módját

Az ajánlat elfogadásának határidejét, vagy azt a határidőt, amelyen belül a vállalkozó garantálja az árat

A távolsági kommunikáció sebességének szintjét, amennyiben a távközlési technológia használatának költségeit más területen számítják, mint a normál kommunikációs díjszabásnál

Ha a megállapodás, annak befejeztét követően archiválásra kerül, és amennyiben igen, ezt hogyan adják a fogyasztó tudtára

Azt a módot, ahogyan a fogyasztó, a megállapodás megkötése előtt ellenőrizheti, és szükség szerint helyreállíthatja azon információkat, melyeket a megállapodás szerint tőlük megkapott

Bármely más nyelvet, a hollandot is beleértve, a megállapodás szerint

A vállalkozóra vonatkozó magatartási kódexet, valamint azt a módot, ahogyan a fogyasztó, a magatartási kódexről, elektronikus módon konzultálni tud; továbbá a távolsági megállapodás minimállis időtartamát, egy hosszútávú ügyletek esetén.

5. Cikk - Megállapodás

A megállapodás a 4. paragrafus rendelkezéseinek megfelelően véglegesítésre kerül abban a pillanatban, amikor a fogyasztó elfogadja az ajánlatot és a feltételek megfelelőek.

Ha a fogyasztó elektronikusan fogadja el az ajánlatot, a vállalkozó azonnal, elektronikus módon erősíti meg, hogy megkapta az ajánlat elfogadását. Mindaddig, amíg a vállalkozó meg nem erősítette a vételt, a fogyasztó felfüggesztheti a megállapodást.

Amennyiben a megállapodást elektronikus úton kötik meg, a vállalkozó megfelelő technikai, és szervezési intézkedéseket fog végrehajtani, az elektronikus adatátvitel megóvása érdekében, és biztosítani fogja a biztonságos internetes környezet kialakítását.

A vállalkozó, a jogszabályi keretek között, értesítheti vagy leellenőrizheti, hogy a fogyasztó képes-e a fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint azokat a fontos tényeket és tényezőket is leellenőrizheti, melyek szükségesek egy megbízható távértékesítési megállapodás véghezviteléhez.

Amennyiben a vállalkozó, a kutatásaira alapozva, megfelelő okokkal rendelkezik ahhoz, hogy ne kössön megállapodást, akkor jogosulttá válik arra, hogy megindokolja és elutasítsa a rendelést/kérelmet, vagy pedig különleges feltételeket köthet az ajánlat végrehajtásához. A vállalkozó az alábbi információkat köteles elküldeni a termékkel, vagy a szolgáltatással kapcsolatban írásban, vagy pedig oly módon, hogy a fogyasztó az adatokat egy könnyen hozzáférhető módon tudja egy tartós adathordozón tárolni:

a. A cég címét a fogyasztó számára, a panaszok benyújtása érdekében

b. A fogyasztók számára az elállási jogot, valamint az elállási jog kizárásával kapcsolatos, egyértelmű feltüntetés feltételeit és módját.

c. Információt az értékesítés utáni garanciákról és szolgáltatásokról

d. A 4. cikk 3. paragrafusát, kivéve, ha a vállalkozó már a megállapodás végrehajtása előtt elküldte ezeket az információkat

e. A megállapodás megszünésének feltételeit, ha a megállapodás egy, vagy több évre szól, vagy ja határozatlan időtartamú.
Hosszútávú ügyletek esetén az előző, e. záradék csak az első szállítás esetén érvényes.

6. Cikk - Elállási jog

Önnek joga van 14 naptári napon belül magyarázat nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól az időponttól számított 14. naptári napon jár le, amikor azl Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy, -a fuvarozó kivételével - birtokába került az áru.

Az elállási jog gyakorlása érdekében közölnie kell velünk a nevét, teljes címét és, ha van ilyen, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, valamint egyértelmű nyilatkozat formájában (például levélben, faxon vagy e-mailben küldött levélben) a döntését, hogy eláll a szerződéstől.

Az alábbi elállási űrlapot is használhatja, de ez nem kötelező. Elektronikusan is kitöltheti és benyújthatja az elállási űrlapot, vagy bármilyen egyértelmű nyilatkozatot tehet e-mailben a [email protected] címen. Ha ezt a lehetőséget használja, mi haladéktalanul értesítjük Önt e-mailben az elállási nyilatkozat kézhezvételéről. Az elállási időszak betartása érdekében elegendő közölni, hogy ezt a jogot a megfelelő időszak lejárta előtt kívánja gyakorolni.

Az elállás következményei:

Az Ön részéről történő elállás esetén az Öntől kapott összes kifizetést visszatérítjük, ideértve a kézbesítési költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyeket az ön által választott szállítás mód eredményez, ha az eltér az általunk kínált legolcsóbb rendes kézbesítési módtól), indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben legkésőbb 14 naptári napon belül attól a naptól számítva, amikor értesítést kapunk arról a döntésről hogy eláll a szerződéstől. A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha ön kifejezetten jelezte, hogy másként kéri; a visszatérítés semmilyen körülmények között nem járhat plusz költségekkel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg meg nem érkezik hozzánk az áru, vagy amíg ön nem igazolja a visszaküldés tényét, attól függően, hogy melyik feltétel teljesül először.

Ha olyan termékeket kapott, amelyek megfelelnek a szerződésben foglaltaknak, akkor az árukat indokolatlan késedelem nélkül vissza kell szolgáltatnia, vagy közvetlenül nekünk, vagy az Ön által a [email protected] címtre küldött e-mailre adott válaszunkban megjelölt címre, legkésőbb 14 naptári napon belül attól a naptól számítva, amikor értesített bennünket az elállási szándékáról. Az időtartam akkor tekinthető teljesítettnek, ha az árut ezen időszak vége előtt visszaküldi.

Elállási űrlap minta
(ezt az űrlapot csak akkor kell kitöltenie és elküldenie, ha fel akarja mondani a szerződést)
- A SNORKEL SPAIN, S.L.U., Apartado de Correos 146, 08170 Montornés del Vallés (Barcelona) figyelmébe, [email protected]
- Ezúton tájékoztatom, hogy elállok a következő cikk adásvételi szerződésétől
- Megrendelve/ érkezett
- Az ügyfél neve és felhasználóneve
- Az ügyfél címe és felhasználóneve
- Ügyfél aláírása és felhasználóneve (csak akkor, ha az űrlapot nyomtatott formában nyújtják be)
- Dátum

7. Cikk - Az elállás költségei

Ha a fogyasztó élni kíván az elállási jogával, az esetben nem kell többet fizetnie, mint a termék visszaküldésének költségeit. Amennyiben a fogyasztó előre fizetett, a vállalkozónak ezt az összeget vissza kell fizetnie, amilyen hamar csak lehetséges, de legkésőbb a hatályon kívül helyezés, vagy a visszatérítést követő 14 napon belül.

8. Cikk - Az elállási jog kizárása

A vállalkozó kizárhatja a fogyasztó elállási jogát a 2. és 3. paragrafusban foglaltak szerint. Az elállási jog kizárása csak akkor érvényes, ha a vállalkozó ezt a lehetőséget, minimum a megállapodás megkötését megelőzően, egyértelműen megemlítette.
Az elállási jog kizárása csak az alábbi termékek esetében lehetséges:

a. Melyeket a vállalkozó a fogyasztói előírásoknak megfelelően alakít ki

b. Melyek tisztán csak személyes jellegűek

c. Melyek, természetüknél fogva, nem visszaküldhetőek

d. Melyek gyorsan romlanak, vagy öregednek

e. Amelyeknek az árát a pénzügyi piac változásaihoz kötik, és melyek felett a vállalkozónak nincsen semmilyen befolyása

f. Egyedi újságok és magazinok

g. Minden olyan termék esetében, amelyre vonatkozóan nem lehetséges megállapítani, hogy az, a www.royalqueenseeds.com által forgalmazott, eredeti termékkel kapcsolatban áll.

9. Cikk - Árképzés

Az ajánlatban említett érvényességi időszak alatt felajánlott termékek és szolgáltatások ára nem emelhető, kivéve a változó ÁFA-kulcsok miatt bekövetkező árváltozásokat.

Az előző paragrafus ellenére, a vállalkozó felkínálhat változó árú termékeket és szolgáltatásokat, amennyiben ezek az árak a pénzügyi piac váltakozásának befolyása alá esnek, valamint ahol a vállalkozónak nincs befolyása ezekre.

Ezt, az árváltozásra való kötődést, valamint azt a tényt, hogy az említett árak a célárat is tartalmazzák, az ajánlattal együtt említik meg.

A megállapodás megkötésétől számított 3 hónapon belüli áremelések csak akkor megengedettek, ha azok a jogszabályi rendelkezések vagy kikötések következményei.

A megállapodás megkötésétől számított 3 hónapon túlmenő áremelések csak akkor megengedettek, ha ezt a vállalkozó előírja, és:

a. Ezek jogszabályok, vagy rendelkezések eredményeinek számítanak; vagy

b. A fogyasztó jogosult arra, hogy az áremelkedés hatálybalépésének napjától felmondja a megállapodást.

Az ajánlatban szereplő árak az ÁFA-t tartalmazzák.

10. Cikk - Felelősség és garanciák

A vállalkozónak kötelessége gondoskodnia arról, hogy a termékek és a szolgáltatások megfelelnek a megállapodásnak, biztosítania kell az említett ajánlatokban szereplő feltételeket, ésszerű elvárásokat, a megbízhatóságot és/vagy hasznosságot, valamint gondoskodnia kell a létesítés időpontjában meglévő jogszabályi rendelkezéseket és/vagy állami szabályzásokat.

Egyeztetés mellett a vállalkozó azt is biztosíthatja, hogy a termék a normál célokon kívül eső használatra is alkalmas.

A vállalkozó, a gyártó vagy az importőr által nyújtott garancia semmilyen körülmények között nem változtat azokon a jogokon és igényeken, amelyeket, megállapodás szerint, a fogyasztó a vállalkozóval szemben előterjeszthet.

11. Cikk - Kiszállítás és végrehajtás

A vállalkozónak a lehető legnagyobb gonddal kell figyelnie a termékek megrendeléseinek átvételét és végrehajtását, valamint a szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásakor.

A fogyasztó által, a vállalkozó részére ismertetett cím, a vállalkozó számára a kiszállítási címnek értelmezendő.

Figyelembe véve az Általános feltételek 4. Cikkében foglaltakat, a vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül végre kell hajtania az elfogadott megrendeléseket, hacsak egy hosszabb időtartam nem lett egyeztetve. Ha a kiszállítás késik, vagy a kézbesítés részben, vagy teljes egészében végrehajthatatlannak minősül, a fogyasztót erről értesíteni kell, legkésőbb a megrendelést követő 30 napon belül.

Ebben az esetben a fogyasztónak jogában áll a szerződést, minden további költség nélkül felmondani, valamint kártérítésre is jogosult.

Az előző paragrafussal összhangban lévő megszüntetés esetén, a vállalkozónak vissza kell fizetnie azt az összeget, amit a fogyasztó kifizetett, a lehető leghamarabb, de legkésőbb a felmondást követő 30 napon belül.

Amennyiben egy megrendelt termék szállítása nem tűnik megvalósíthatónak, a vállalkozónak törekednie kell egy helyettesítő termék rendelkezésre bocsátására. Legkésőbb a szállítás előtt egyértelműen és érthetően meg kell említenie, hogy egy helyettesítő termék kerül kiszállításra. Az elállási jog nem zárható ki a helyettesítő termékek esetében. Az esetleges termék-visszatérítés költségei teljes mértékben a vállalkozó költségeit terhelik.

A károkozás és/vagy termékvesztés kockázata a vállalkozó felelősségét terheli, egészen a fogyasztó, vagy az előzetesen kijelölt, és a vállalkozó számára bejelentett képviselő általi átvétel pillanatáig, kivéve, ha kifejezetten másban állapodtak meg.

Amennyiben sérült terméket vesz át, azt e-mailen keresztül, három napon belül be kell jelentenie.

12. Cikk - Hosszútávú ügyletek - időtartama, felmondása és meghosszabbítása

Felmondás

A fogyasztó bármikor felmondhatja a határozatlan időre szóló szerződéseket, amely kiterjed a termékek rendszeres kiszállítására (beleértve a villamos energiát) és azon szolgáltatásokra, melyek legfeljebb egy hónapos felmondási időt szabályoznak.

A fogyasztó bármikor felmondhatja a határozott időre szóló szerződéseket, amely kiterjed a termékek vagy a szolgáltatás rendszeres kiszállítására (beleértve a villamos energiát) és azon szolgáltatásokra, egy meghatározott időszak végén, legfeljebb egy hónapos felmondási időt figyelembe véve.

A fogyasztó, az előző paragrafusokban említett megállapodások alatt:

Akármikor felmondhat, a felmondást korlátozó tényezők nélkül, egy bizonyos időben, vagy egy bizonyos időszak alatt
Felmondhat legalább olyan módon, mint ahogy feliratkozott
Bármikor felmondhat egy ugyanolyan értesítéssel, mint amit maga a vállalkozó tenne.

Meghosszabbítás

A határozott időre szóló, a termékek rendszeres szállítására kiterjedő megállapodást (beleértve a villamos energiát is) nem lehet egy meghatározott időtartamra automatikusan meghosszabbítani, vagy megújítani.

Az előző paragrafus ellenében lévő, határozott időre szóló megállapodás, amely napi, heti újságok és folyóiratok rendszeres kézbesítésére terjed ki, automatikusan meghosszabbítható egy meghatározott, három hónapos időtartamra, amennyiben a fogyasztó, ezt a kiterjeszett szerződést, a meghosszabbítási időszak végén, egy hónapos értesítéssel mondja fel.

Egy határozott időre szóló, és a termékek és szolgáltatások rendszeres kiterjedő megállapodás csak határozatlan időre hosszabbítható meg automatikusan, amennyiben a fogyasztó bármikor, legfeljebb egy hónapos értesítési idővel mond fel, és legfeljebb 3 hónapos értesítési idővel abban az esetben, ha a megállapodás kevesebb, mint havi egy alkalommal terjed ki a napi, heti újságok és folyóiratok rendszeres kézbesítésére.

A határozott idejű, a napi- és hetilapok, folyóiratok rendszeres kézbesítésére kiterjedő megállapodás (próbaidős, és bevezető előfizetéseknél) nem kerül automatikusan meghosszabbításra, és a próba, vagy bevezető időszak után, automatikusan megszakad.

Időtartam

Ha egy megállapodás egy évnél hosszabb időtartammal rendelkezik, a fogyasztó egy év elteltével bármikor felbonthatja a szerződést, legfeljebb egy hónapos értesítési idővel, kivéve, ha az egyeztetett időtartam vége előtt, az ésszerűség és a méltányosság ellentétes a felmondással.

13. Cikk - Kifizetések

Hacsak másként nem állapodnak meg, az esedékes összegeket, a fogyasztónak a 6. Cikk 1.

Paragrafusában említett, megfontolási időszak kezdetétől számított 7 napon belül teljesítenie kell. Egy szolgáltatásra való ellátásra vonatkozó megállapodás esetén, a megfontolási időszak a fogyasztó részére elküldött, megállapodás megerősítése után kezdődik.

A termékek, a fogyasztók részére történő értékesítése esetén, az Általános felhasználási feltételekben soha nem szabad az 50%-os előtörlesztést előírni. Előlegfizetés esetén a fogyasztó, a vonatkozó megrendelés, vagy szolgáltatás teljesítéséhez semmilyen jogot nem érvényesíthet, a megállapodás szerinti fizetés megkezdése előtt.

A fogyasztó köteles értesíteni a vállalkozót a fizetési részletek pontatlanságáról. A fogyasztó elmulasztása esetén a vállalkozó - a jogszabályi korlátozásoktól függően - jogosult arra, hogy a fogyasztót terhelje az előre ismertetett, és ésszerű költségekkel.

14. Cikk - Panaszok

A vállalkozó egy megfelelően nyilvánosságra hozott, panasztételi eljárással rendelkezik, és a panaszokat a jelen panaszkezelési eljárás szerint kezeli.

A megállapodás végrehajtásával kapcsolatos panaszokat teljeskörűen és egyértelműsítve, ésszerű határidőn belül kell a vállalkozónak leírnia, miután a fogyasztó a hibákat észlelte.

A vállalkozónak benyújtott panaszokat, a kézhezvételtől számított 14 napon belül válaszolják meg. Amennyiben a panasz, előreláthatóan hosszabb feldolgozási időt vesz igénybe, a vállalkozónak 14 napon belül válaszolnia kell egy visszaigazolással és egy jelzéssel arra, hogy mikor fog tudni a fogyasztó egy részletesebb választ kapni.

Amennyiben a panasz nem oldható meg egy közös megegyezéssel, akkor megbeszélési eljárás indul a vita rendezésére.

15. Cikk - A viták rendezése

A társaság és az ügyfél közötti, ezen általános feltételekkel kapcsolatos szerződésekre a spanyol jog az irányadó.

ÁLTALÁNOS JOGI KÖZLEMÉNY
A kannabisz magok birtoklása és szállítása, valamint a személyes felhasználás céljából történő termesztése Spanyolországban, spanyol területen nem minősül bűncselekménynek .

16. Cikk - Kiegészítő és további rendelkezések

Az Általános felhasználási feltételektől további, vagy különböző rendelkezések nem feltétlenül vonatkoznak a fogyasztó előítéletére, és írásban kell, hogy rögzítve legyenek oly módon, hogy a fogyasztó ezeket, egy könnyen hozzáférhető módon elmenthesse egy tartós adathordozóra.

ÁLTALÁNOS JOGI KÖZLEMÉNY

Webhelyünk egyik termékének sem célja valamely betegség diagnosztizálása, kezelése vagy gyógyítása.

Az online vásárlásról, az árakról és fizetésről, a szállításról és kézbesítésről, az adatvédelemről és a biztonságról, valamint a termékekkel kapcsolatos tudnivalókról bővebb információt talál a GYIK-ben.

Figyelmeztetés

A kannabiszmag nem tartozik nemzetközi ellenőrzés hatálya alá, mivel ki van zárva a kábítószerekről szóló, 1961. évi egységes egyezmény rendelkezéseiből.

A személyes felhasználásra szánt kannabisz termesztése Spanyolországban nem bűncselekmény.

A kannabiszmag, valamint a termesztéshez szükséges anyagok és eszközök reklámozása Spanyolországban nem bűncselekmény. A kannabisz nyilvános helyen történő termesztése a közbiztonság védelméről szóló, március 30-i 4/2015. sz. törvény rendelkezései szerint szankcionálható.

A kannabiszmag szabadon terjeszthető az Európai Unióban a kölcsönös elismerés elve alapján. Néhány országban azonban nem lehet személyes használatra termeszteni a kannabiszmagokat, hanem genetikai állomány gyűjteményként kell tárolni. Bizonyos esetekben orvosi célokra történő termesztésre engedély szerezhető.

A harmadik országokba történő behozatal megtiltható vagy korlátozható. A Royal Queen Seeds soha nem engedélyezi a magok terjesztését olyan országokba, ahol a kannabiszmag értékesítése illegális.

Ezért azt javasoljuk, hogy ellenőrizze az Ön országában hatályos törvényeket. Egyetlen ország törvényeit sem szándékozunk megsérteni azáltal, hogy kannabiszmagokat szállítunk oda.

Bárki, aki megvásárolja a kannabiszmagokat, felelős azok használatáért. A Royal Queen Seeds minden felelősséget elutasít ezzel kapcsolatban.

A Royal Queen Seeds weboldalon található összes leírás és kép Hollandiából származik. Azokat a hatásokat írják le, amelyeket egyes anyagok fogyasztása okozhat. Ez semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy ezek fogyasztásra alkalmasak. Ezek a képek és leírások csak tájékoztató jellegűek. A Royal Queen Seeds termék vásárlója teljes felelősséget vállal ezen anyagok fogyasztása esetén, az eredménytől függetlenül.

Ön elmúlt már 18 éves?

A RoyalQueenSeeds.com-on található tartalom kizárólag felnőtteknek szól és a törvényes életkorúak számára van fenntartva.

Győződjön meg az ön országában érvényes szabályozásról.

A BELÉPÉS gombra kattintva ön megerősíti, hogy
már elmúlt
18 éves.